Hvorfor professionelle læringsfællesskaber?

Kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer afhænger af medarbejdernes faglighed og måden de sætter den i spil. Vi ved at der kan være stor forskel på den kvalitet børn møder i deres hverdag, men vi taler sjældent om, hvorfor denne forskel opstår og hvorfor det kan være svært at omsætte de faglige intentioner i praksis. Høj kvalitet for børnene forudsætter et vedholdende fokus på medarbejdernes faglighed, og her kan organisering i professionelle læringsfællesskaber gøre en afgørende forskel.

Barnets først 1000 dage

Konferencen Barnets første 1000 dage har bl.a. inviteret Brenda Taggart, som er en af hovedforskerne bag Effective Pre-school Primary and Secondary Education project (EPPSE), der i årene 1994 – 2014, bl.a. undersøgte, hvad der kendetegner dagtilbud, der i særlig grad formår at gøre en forskel i børns liv. I denne artikel præsenteres nogle af de overordnede tendenser, som de forskningsmæssige fund i EPPSE studiet har betydet for den pædagogiske udvikling i Danmark.