Skræddersyet kompetenceudvikling:

Jeg tilbyder skræddersyede forløb til institutioner, klynger/ områder, ledelsesteam og medarbejdergrupper, med eksemplarisk anvendelse af viden om hvad der giver den største effekt i aftagers egen praksis.

Jeg har omfattende erfaring med didaktiskudvikling, undervisning og udvikling af forløb, der stiller krav til deltagerne og skaber læringsforstyrrelser, der griber ind i den organisatoriske hverdag. Men samtidig understøtter deltagerenes læring med praksisnære metoder, der faciliterer læring helt ind i de nære relationer i hverdagspraksis.

Min kvalitetsgaranti er, med udgangspunkt i min erfaring som aftager, at undervisning skal føre til læring, der giver effekt i kerneydelsen – og at jeg ikke vil udbyde forløb, jeg ikke selv ville købe!