Jeg tilbyder

Ydelser til de ambitiøse der arbejder for at skabe en praksis med høj kvalitet, som bygger på viden om hvad der skaber kvalitet i kerneydelsen - og som ønsker inspiration, viden og understøttelse til forsat udvikling, der reelt gør en forskel i egen praksis.

 

Oplæg som tager udgangspunkt i jeres aktuelle behov og med praksiseksempler, der bidrager til at gøre viden levende og nærværende.

Skræddersyede publikationer bidrager til
at fastholde de faglige pointer og argumenter fra foredraget til det efterfølgende arbejde i jeres proces med kvalitetsudvikling.

Kompetenceudviklingsforløb styrker dine organisatoriske forudsætninger for samarbejde om kvalitet i din institution.

Skræddersyede forløb til institutioner har et tredel forløb med eksemplarisk anvendelse af viden om hvad der giver den største effekt i aftagers egen praksis.

Ledelsesmæssig understøttelse til udarbejdelse og implementering af vision, målsætning og handleplan.

Få bygget bro mellem din organisations udgangspunkt og vision for fremtiden med fokus på ledelsesudvikling, forandrings-processer og medarbejder-inddragelse.

 

Den røde tråd i min karriere er et dybt engagement
og ønsket om at gøre en forskel!

På baggrund af min erfaring har jeg en dyb forståelse for den pædagogiske opgaves kompleksitet og rammevilkårene for den pædagogiske praksis. Jeg har dyb respekt for ledere og medarbejderes opgave med at omsætte ny viden til handling, i bestræbelsen på at skabe læringsmiljøer med høj kvalitet i kerneopgaven; at fremme børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

 

Kvalitet i pædagogisk praksis

Med mere end 20 års erfaring fra den pædagogiske sektor, er jeg særlig optaget af, hvordan vi udvikler kvalitet i praksis i et tæt samspil mellem forskningsbaseret og erfaringsbaseret viden. Samt hvordan vi med respekt for praksisfeltets kompleksitet kan understøtte udvikling, så det er muligt for medarbejderne at omsætte deres viden og intention i hverdagspraksis.

Kvalitet handler således om at have barnet i centrum, baseret på de professionelle voksnes ansvar for at sikre alle børns mulighed for deltagelse i de sociale fællesskaber i den pædagogiske hverdag og med mulighed for at udvikle kompetencer og færdigheder til at klare sig i samfundet på lang sigt.

 
paedagogisk-model.png
 

Kvalitet skabes ved, at der gennem hele ledelseskæden er fokus på kerneopgaven; at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Det forudsætter, at alle har en viden, der giver forståelse for deres særlige rolle, ansvar og mulighed for at bidrage til kvalitet, med et fælles lærende fokus og faglige refleksioner om kvaliteten af den pædagogiske hverdagspraksis.

 
 
 
 
 

Læs mine seneste artikler & indlæg, hvor du får faglig inspiration til din daglige praksis.

Du kan også læse mere om mine bøger og publikationer som er værktøjer til dig der er pædagogisk leder, konsulent eller studerende.